Skriketroster, fugleslekt i timalfamilien. Omfatter nærmere 30 arter i Afrika og Asia. De fleste er flokkfugler, opptrer ofte i støyende grupper. Trostestore. Mange av artene er brune eller sandfarget, noen er svarthvite. Lever både på savanne, i jordbrukslandskap og i skog.