Sjøløver, selarter i øreselfamilien. 5 arter i like mange slekter i farvannene utenfor Nord- og Sør-Amerika og utenfor Australia og New Zealand. Alle artene har vært utsatt for kraftig beskatning, og enkelte bestander er utryddet eller har gått kraftig tilbake. Best kjent er kaliforniasjøløve, som kan dresseres og ofte sees på sirkus og i zoologiske hager. Se også øreseler.