Karnivorer, kjøttetende dyr. Jf. herbivorer og omnivorer. Se også konsument.