sentromer

Sentromer er et område på kromosomer (strukturer i cellen som rommer genene) som har som oppgave å fordele kromosomene på hver sin dattercelle når cellen deler seg. Kromosomene har først kopiert seg selv, deretter fester sentromeren seg til tråder i cellen som så trekker kromosomene fra hverandre.

Faktaboks

Uttale
sentromˈer

Plassering og oppbygging av en sentromer

Figur 1: Viser de 23 parrene med kromosomer som finnes i mennesker. X og Y er de to kjønnskromosomene. Dette individet er en hann siden det har et Y-kromosom. Sentromerene er de innsnevrete områdene på kromosomene illustrert med blå piler for 4 av dem.
Kromosomer av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Hvert kromosom har kun en sentromer og plasseringen varierer fra kromosom til kromosom. Noen har sentromeren på midten, andre nærmere enden av kromosomet (Figur 1).

Sentromeren består av store mengder ikke-kodende DNA, det vil si DNA som ikke inneholder oppskrifter for egenskaper (gener) hos organismen.

Celledeling og sentromeren

Figur 2: To av fasene (metafase og anafase) i vanlig celledeling (mitose) som viser sentromerens rolle i å trekke de to kopiene av hvert kromosompar til hver sin side i cellen. De to sidene vil så bli til hver sin dattercelle.
Celledeling av . Gjengitt med tillatelse

Når en celle skal dele seg (se celledeling) må alle kromosomene kopieres slik at hver dattercelle kan få en kopi (se DNA-replikasjon). Etter at hvert kromosom har kopiert seg selv blir de to utgavene (kromatidene) holdt sammen av sentromeren. Deretter dannes det et trådaktig spindelvev (mikrotubuli) som strekker seg fra den ene enden av cellen til den andre.

Sentromerene fester seg til spindelvevet omtrent midt i cellen (Figur 2). Videre blir sentromerene på hvert kromosompar splittet i to og de to kopiene blir dratt i hver sin retning. Hver dattercelle får dermed en kopi av alle kromosomene.

Kromosomer med to eller ingen sentromer er ustabile

Dersom et kromosom mangler en sentromer eller har to sentromerer blir det ustabilt.

Tap av sentromer gjør at kromosomet ikke beveger seg under celledelingen. Konsekvensen er at kromosomet ikke kommer med i den nye cellekjernen og går tapt.

Dersom et kromosom har to sentromerer vil det forstyrre den normale mekanismen for å fordele kromosomene på datterceller og kromosomet kan ryke. De to dattercellene får ødelagte kromosomer og vil ikke fungere normalt.

Les mer i Store Norske Leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg