Sankthansorm, billeart i lysbillefamilien Lampyridae. Hannen ser ut som en vanlig bille, mørk brun, 11–12 mm, mens hunnen er vingeløs og ligner en billelarve, lys brun og 16–18 mm. Hun sender ut lys fra bakkroppen, og det veileder hannen. Også hannen og larven kan lyse, men svakt. Larven lever av snegler, mens de voksne ikke tar næring til seg. Den er lokalt vanlig i kyststrøk av Sør-Norge, og går også i Sør-Norges lavlandsstrøk nord til Vinstra. Se også lysbiller.