Lysbiller er slekter i billefamiliene Lampyridae, bløtvinger og smellere. Lampyridene har lysorganer på bakkroppens underside. Cirka 2000 arter er kjent, derav de fleste i tropene. Hos noen har både billen, larven og puppen lysorganer, hos andre mangler de det eller de er svakt utviklet. Hos de voksne står lysevnen i forbindelse med forplantningen. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel