Sakramentalier, i den katolske kirke betegnelse på visse hellige tegn som er innstiftet av kirken, og som har til hensikt å forberede til å motta sakramentene og til å hellige ulike livssituasjoner. Blant de viktigste sakramentalier er velsignelse av abbeder og abbedisser, avleggelse av klosterløfter, innsettelse i visse kirkelige tjenester (altertjenere, kateketer o.a.), kirke- og altervigsel, eksorsismer osv. Visse sakramentalier kan meddeles av legfolk.