risikomatrise

Artikkelstart

En risikomatrise er et diagram for å oppsummere og beskrive risiko i to dimensjoner:

a) konsekvens/taps-kategori for en gitt hendelse og b) tilhørende sannsynlighet.

Denne matrisen må brukes med forsiktighet, da den kan være misvisende og lite informativ:

Konsekvensene av hendelsene er i mange tilfeller ikke et punkt i matrisen men flere med ulike sannsynligheter. Brukes ett punkt vil en ofte tenke «forventet verdi» som er tyngdepunktet i sannsynlighetsfordelingen for de aktuelle konsekvenser, og denne verdien er i de fleste tilfeller lite informativ da spekteret av konsekvenser ikke synliggjøres. For eksempel kan en security-hendelse ha konsekvenser som strekker seg fra mindre konsekvenser til meget alvorlige konsekvenser. Hele spekteret er mulig og det å se på forventningen er lite informativt. Viktige aspekter av risiko synliggjøres da ikke.

  • To hendelser kan ha samme plassering i risikomatrisen, men kunnskapen som ligger bak vurderingene kan være helt forskjellige: i ett tilfelle er kunnskapen meget sterk, i et annet tilfelle svak. Dette synliggjøres ikke i matrisen. Den blir også statisk, uten evne til å avspeile endringer i kunnskapen.
  • Farger brukes som oftest i matrisen, for å indikere at risikoen er uakseptabel, akseptabel osv. Dette er uheldig da slike mekaniske konklusjoner om risiko i forhold til sannsynlighet og konsekvens vil være preget av vilkårlighet og ikke fange opp viktige sider ved beslutningsproblemet.

I praksis ser en ofte risikomatriser brukt uten at hendelsene som inngår er presist definert, og hva som ligger i sannsynlighetsbegrepet er også ofte uklart. Da blir det vanskelig å fortolke matrisen.

En ser ofte at analyser gjøres med basis i risikomatrisen, der en gir poeng for ulike kategorier av konsekvens og sannsynlighet. Disse poengene gir grunnlag for rangeringer av hendelser med hensyn til risiko ved at poengene for konsekvens og sannsynlighet multipliseres. Dette er en bruk av risikomatrisen som ikke kan faglig forsvares, se Aven m.fl. (2008), sidene 195-196.

Det finnes mange varianter av risikomatriser. En versjon som avspeiler dette med kunnskapsstyrke er presentert i Aven (2015), side 59.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Aven, Terje (2015) Risikostyring. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget
  • Aven, T., Røed, W., Wiencke, H.S. (2008). Risikoanalyse. Oslo: Universitetsforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg