Rett til helsehjelp, krav på å få helsehjelp, omfatter etter helselovgivningen tilfeller der helsehjelp er «påtrengende nødvendig» og der det er «nødvendig» med helsehjelp. I førstnevnte situasjon skal hjelpen gis umiddelbart (øyeblikkelig hjelp), og i den andre situasjonen innen en fastsatt frist som anses faglig forsvarlig.