prioriteringsforskriften

Artikkelstart

Prioriteringsforskriften er korttittelen til «Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd». Forskriften er datert 12. desember 2000 og trådte i kraft 1. januar 2001.

Innhold

Prioiteringsforskriften har to hovedkapitler. Det første hovedkapitlet handler om prioritering av spesialisthelsetjenester og rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det andre hovedkapitlet handler om behandling av klage vedrørende rett til behandling i utlandet og oppnevning av klagenemnd, saksbehandling med videre.

Forskriftsendring

Tidligere var det et skille mellom rettighetspasienter og ikke-rettighetspasienter i prioriteringsforskriften. Dette skillet ble endret ved en lovendring vedtatt av Stortinget i juni 2013.

Vilkår

Det er i dag to vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal få rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det første vilkåret er at pasienten må ha forventet nytte av helsehjelpen. Det andre vilkåret er at kostnadene ved den aktuelle helsehjelpen skal stå i et rimelig forhold til effekten av denne hjelpen. Tidligere var det i tillegg et vilkår om alvorlighet for rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Vilkåret om alvorlighet er nå tatt vekk. Hvor alvorlig sykdommer vil likevel påvirke behovet for hjelp og for fastsettelsen av en frist for når helsehjelp senest skal starte.

Prioriteringsveiledere

Helsedirektoratet har utarbeidet prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsveilederne gir anbefalinger om rettighetsstatus og frister i spesialisthelsetjenesten og skal kunne være et bidrag når spesialisthelsetjenesten i det daglige skal prioritere mellom pasienter som skal få rett til prioritert helsehjelp og pasienter som må vente.

Prioriteringsutvalg

Regjeringen har oppnevnt to prioriteringsutvalg. Det første utvalget ble oppnevnt 21. juni 2013 og ledet av professor Ole Frithjof Norheim. Utvalget leverte sin rapport den 12. november 2014 (NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten ). Den 4. april 2017 satt Regjeringen ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utvalget ledes av sykepleier Aud Blankholm og skal levere sin NOU innen 31. desember 2018.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg