Prioriteringsforskriften er korttittelen til «Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd». Forskriften er datert 12. desember 2000 og trådte i kraft 1. januar 2001.

Prioiteringsforskriften har to hovedkapitler. Det første hovedkapitlet handler om prioritering av spesialisthelsetjenester og rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det andre hovedkapitlet handler om behandling av klage vedrørende rett til behandling i utlandet og oppnevning av klagenemnd, saksbehandling med videre.

Tidligere var det et skille mellom rettighetspasienter og ikke-rettighetspasienter i prioriteringsforskriften. Dette skillet ble endret ved en lovendring vedtatt av Stortinget i juni 2013.

Det er i dag to vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal få rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det første vilkåret er at pasienten må ha forventet nytte av helsehjelpen. Det andre vilkåret er at kostnadene ved den aktuelle helsehjelpen skal stå i et rimelig forhold til effekten av denne hjelpen. Tidligere var det i tillegg et vilkår om alvorlighet for rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Vilkåret om alvorlighet er nå tatt vekk. Hvor alvorlig sykdommer vil likevel påvirke behovet for hjelp og for fastsettelsen av en frist for når helsehjelp senest skal starte.

Helsedirektoratet har utarbeidet prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsveilederne gir anbefalinger om rettighetsstatus og frister i spesialisthelsetjenesten og skal kunne være et bidrag når spesialisthelsetjenesten i det daglige skal prioritere mellom pasienter som skal få rett til prioritert helsehjelp og pasienter som må vente.

Regjeringen har oppnevnt to prioriteringsutvalg. Det første utvalget ble oppnevnt 21. juni 2013 og ledet av professor Ole Frithjof Norheim. Utvalget leverte sin rapport den 12. november 2014 (NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten ). Den 4. april 2017 satt Regjeringen ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utvalget ledes av sykepleier Aud Blankholm og skal levere sin NOU innen 31. desember 2018.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.