Oppfatning eller livssyn som bygger på konkrete kjensgjerninger, om en handlemåte som tar utgangspunkt i de faktiske forhold. Motsatt: idealisme.