Appian, (gr. Appianos) gresk-romersk historieskriver, fra Alexandria. Han flyttet til Roma, fikk romersk borgerskap og ble venn med Fronto, som ser ut til å ha sikret ham tittelen prokurator under Antoninus Pius. Fra midten av det andre århundret evt. skrev han (på gresk) en romersk historie i 24 bøker, hvorav 11 er helt eller delvis bevart. Best er skildringen av Borgerkrigen fra graccherne til Sextus Pompeius' død i 35 fvt.