Utfelling i en løsning, vanligvis en vandig løsning, men utfellingen kan også skje i en smelte. Begrepet ble benyttet av alkymistene som betegnelse for tre forskjellige kvikksølvforbindelser: rødt presipitat, kvikksølv(II)oksid, hvitt usmeltelig presipitat, amidokvikksølv(II)klorid, Hg(NH2)Cl og hvitt smeltbart presipitat [Hg(NH3)2]Cl2.