Polytonalitet, samtidig bruk av flere tonearter. Benyttet blant annet av Igor Stravinskij og Darius Milhaud. Polytonalitet, som er begrenset til to tonearter, kalles bitonalitet.