Pollpryd, marin grønnalge som kan bli meterlang, men vanligvis er 10–30 cm og består av todelte, fingerrtykke, lodne grener med en svampaktig konsistens. Algen består av hyfelignende tråder med tallrike cellekjerner, men uten tverrvegger. Trådene fletter seg sammen til et vev som på algens overflate danner tettstilte, klubbeformede utvekster som inneholder tallrike kloroplaster. Arten vokser på beskyttede steder fra fjæresonen og ned til ca. 10 m dyp. Algen var svært sjelden i Skandinavia før 1930-årene, men har siden spredt seg langs hele kysten til Finnmark, og kan forekomme i store mengder. Det antas at den økte hyppigheten skyldes en egen underart av pollpryd som er introdusert i europeiske farvann fra Stillehavet. Pollpryd er vår eneste representant for slekten Codiumsom omfatter mange arter, de fleste i varmere farvann.