Plebisitt, betegnelse på en folkeavstemning der befolkningen bare skal godkjenne et vedtak som allerede er fattet av en overordnet myndighet, f.eks. regjeringen. Uttrykket refererte opprinnelig til vedtak fattet av romerrikets allmue (plebs).