Allmue, betyr opprinnelig folket i sin helhet, senere publikum, hopen; senere alminnelig om menigmann på landet, især småfolk, nå lite brukt.