Slamlogging, kontinuerlig analyse av borekaks (bergartsfragmenter) fra returslammet under brønnboring. Teknikken benyttes særlig for å klarlegge de geologiske forhold i brønnen og kan også gi direkte indikasjoner på hydrokarboner.