Perlehirse, eller P. typhoideum, mannshøyt, ettårig gress med langt, valseformet aks. Kjennes ikke som viltvoksende, men dyrkes fra gammel tid mange steder i Afrika, Arabia og India. Særlig i Afrika er den et viktig kornslag og brukes bl.a. til grøt.