Pensjonsgivende inntekt er inntekt som danner grunnlag for opptjening av alderspensjon og andre pensjonsytelser. Det gjelder ulike regler for hva som regnes med i den pensjonsgivende inntekten i folketrygden og i  tjenestepensjonsordninger.

I folketrygden er pensjonsgivende inntekt med enkelte unntak det samme som personinntekt etter skatteloven. Det betyr at all brutto lønnsinntekt for lønnstakere og beregnet personinntekt fra næring for selvstendige regnes som pensjonsgivende. Mottatte skattepliktige trygdeytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger inngår også i den pensjonsgivende inntekten, mens det gjelder spesielle regler for opptjening av alderspensjon for mottakere av uføretrygd og dagpenger. Reglene for fastsettelse av pensjonsgivende inntekt finnes i § 3-15 i folketrygdloven, som igjen viser til reglene for fastsettelse av personinntekt i skatteloven § 12-2. 

I det gamle systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, som gjelder helt eller delvis for personer født før 1963, er inntekten registrert i perioden mellom 17 og 69 år pensjonsgivende. Årlig inntekt mellom en og seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G) regnes fullt ut som pensjonsgivende, mens inntekter mellom 6 G og 12 G inngår med en tredjedel. Årlige inntekter over 12 G er ikke pensjonsgivende.

I det nye systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, som ble vedtatt i 2009 og som gjelder helt eller delvis for personer født etter 1953, er inntekt registrert mellom 13 og 75 år pensjonsgivende. All årlig inntekt opp til 7,1 G teller for fullt, mens årlige inntekter over dette nivået ikke er pensjonsgivende.  

I tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat virksomhet er det bare lønn utbetalt av den aktuelle arbeidsgiveren som er pensjonsgivende. Ofte er det bare den avtalte fastlønnen som danner basis for opptjeningen av pensjon, mens ulike former for variable tillegg og bonusutbetalinger ikke regnes som pensjonsgivende. I offentlig og offentlig tjenestepensjon er årlig lønnsinntekt opp til 12 G pensjonsgivende, og også i privat  tjenestepensjon er det anledning til å la årlig lønninntekt opp til 12 G være pensjonsgivende.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.