Pensjonsgivende inntekt er inntekt som danner grunnlag for opptjening av alderspensjon og andre pensjonsytelser. Det gjelder ulike regler for hva som regnes med i den pensjonsgivende inntekten i folketrygden og i tjenestepensjonsordninger.

I folketrygden

I folketrygden er pensjonsgivende inntekt med enkelte unntak det samme som personinntekt etter skatteloven. Det betyr at all brutto lønnsinntekt for lønnstakere og beregnet personinntekt fra næring for selvstendige regnes som pensjonsgivende. Mottatte skattepliktige trygdeytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger inngår også i den pensjonsgivende inntekten, mens det gjelder spesielle regler for opptjening av alderspensjon for mottakere av uføretrygd og dagpenger. Reglene for fastsettelse av pensjonsgivende inntekt finnes i § 3-15 i folketrygdloven, som igjen viser til reglene for fastsettelse av personinntekt i skatteloven § 12-2.

Gammelt og nytt system

Som ledd i pensjonsreformen som Stortinget vedtok i 2009 ble systemet for opptjening av alderspensjon lagt om. I det gamle systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, som gjelder fullt ut for personer født før 1954 og delvis for personer født mellom 1954 og 1962, er inntekten registrert i perioden mellom 17 og 69 år pensjonsgivende. Årlig inntekt mellom én og seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G) regnes fullt ut som pensjonsgivende, mens inntekter mellom 6 G og 12 G inngår med en tredjedel. Årlige inntekter over 12 G er ikke pensjonsgivende.

I det nye systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, som ble vedtatt i 2009 og som gjelder fullt ut for personer født i 1963 eller senere og delvis for personer født mellom 1954 og 1962, er inntekt registrert mellom 13 og 75 år pensjonsgivende. All årlig inntekt opptil 7,1 G teller for fullt, mens årlige inntekter over dette nivået ikke er pensjonsgivende.

Tjenestepensjon

I tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat virksomhet er det bare lønn utbetalt av den aktuelle arbeidsgiveren som er pensjonsgivende. Ofte er det bare den avtalte fastlønnen som danner basis for opptjeningen av pensjon, mens ulike former for variable tillegg og bonusutbetalinger ikke regnes som pensjonsgivende. I offentlig tjenestepensjon er årlig lønnsinntekt opptil 12 G pensjonsgivende, og også i privat tjenestepensjon er det anledning til å la årlig lønnsinntekt opptil 12 G være pensjonsgivende.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg