Inntektstype i norsk skattelovgivning. Selvstendig næringsdrivende beskattes ved at det i tillegg til skatt på alminnelig inntekt ilegges toppskatt og trygdeavgift på en beregnet personinntekt fra virksomheten. Se også enkeltpersonsforetak, delingsmodellen, skatt og trygdeavgift.