Det hunnlige kjønnsorganet hos alger og eggsporesopp når de hunnlige gametene ikke er selvbevegelige (egg). Det dannes ett til flere egg i hvert oogonium. Jf. anteridium.