Dyna fyr, fyr i Oslo kommune, på skjæret av samme navn straks sør for Bygdøy, ved den vestre innseilingsleden til byen, opprettet 1875. Hvitt trehus, lysets h.o.h 5,6 m, lysstyrke 3830 cd, lysvidde opptil 9,5 nautiske mil. Automatisert og avbemannet 1956. Fyret eies av kommunen og har vært benyttet til restaurantdrift, dykkeropplæring m.m. Navnet kommer av norrønt dýna, 'dyne', som ofte ble brukt om skjær som var jevne og slette.