Mysider, orden Mysidacea i klassen storkreps. Omfatter ca. 650 arter. De ligner reker og er i alminnelighet et par cm lange, tynnskallet, og har de fem bakre brystsegmentene fri. Gjellene er skjult under ryggskjoldet. Hunnen har rugepose under brystpartiet. Mysider har blæreformede likevektsorganer (statocyster) i de bakerste haleføttene (yttergrenene på haleviften). Opptrer ofte i stim. Langs Norges kyst er flere arter alminnelige, noen også i brakkvann. Arter i slekten Mysis kalles pungreker. Ishavskystenes Mysis oculata levde under istiden langs Norges kyst. I ferskvann finnes Mysis relicta i mange større og dypere innsjøer (istidsrelikt). Den er dessuten satt ut i sjøer hvor den har ført til store endringer i økosystemet og reduksjon i fisket (bl.a. Selbusjøen).