Motto, ordspråklignende setning, sentens; sitat som står på tittelbladet av en bok eller over et kapittel for å angi innhold eller tendens. Jf. valgspråk.