Moselyng, dvergbusk i lyngfamilien. 2–5 cm lang, liten og moselignende med hvite klokkeformede blomster. Bladene er skruestilte, myke, spisse og smale. Moselyng er vanlig i fjellet i hele Norge, særlig på steder med godt snødekke, opp til 1870 moh.