Jakt på villmink er tillatt i hele landet, hele året, vanligvis med ulike typer feller. Fotsaks er forbudt. Beste fangsttid er fra midten av juli til ut august. Fellene settes i minkens vanlige trekkveier.