Leiermål, (av eldre dansk leger, 'leie, samleie'), eldre navn på samleie utenfor ekteskap. Leiermål var straffbart etter Christian 5s Norske Lov av 15. april 1687. Etter straffeloven av 20. august 1842 ble mann som besvangret tre kvinner uten å gifte seg med noen av dem, eller kvinne som på samme måte lot seg besvangre av tre menn, straffet med fengsel for såkalt kvalifisert leiermål.