Hor, se ekteskapsbrudd; i daglig tale også om kjønnslig omgang utenfor ekteskap i sin alminnelighet, særlig hvis det gjelder løse forhold.