Kystmyrklegg, toårig art i snylterotfamilien. 5–20 cm høy, med dobbelt fjærdelte blad og slappe stengler. Blomstene er svakt rosa. I Norge er det funnet to underarter: vanlig kystmyrklegg, P. sylvatica ssp. sylvatica og irsk kystmyrklegg. Vanlig kystmyrklegg vokser på lynghei, myrkanter og fuktige enger langs kysten fra Østfold til Trøndelag, også et stykke inn i landet. Irsk kystmyrklegg er bare funnet noen få steder ytterst på Møre- og Trøndelagskysten.