Frøstammer, grunnstammer formert ved frø, er aldri helt ensartet og vil derfor gi trær med forskjellig vekst, blomstring og bæring. Frøstammer var før det vanlige grunnlaget for pære-, plomme- og kirsebærtrær. Frukttrær podes nå mest på vegetativt formerte grunnstammer.