Kromgarving, garving av huder med anvendelse av kromsalter. Kromgarving tar betydelig kortere tid enn andre garvemetoder og muliggjør derfor økt produksjon. Den egner seg til overlær og sålelær til skotøy samt til portefølje- og møbellær, arbeidshansker og til en rekke andre tekniske ting. Kromnappa og krompels kan også i visse tilfeller regnes til kromlærgruppen.