Alunbeis, ble tidligere brukt for å få fargestoffer bundet, særlig til ullfibrer som ikke lett lar seg farge bare med fargestoffer. Ved «beisingen» blir tekstilfibrene innsatt med metallsalter som så binder fargestoffet som uløselige metallsalter, kalt fargelakker. I stedet for alun brukes ofte kromsalter, se farging (Kromeringsfargestoffer).