Kontantstrømanalyse eller kontantstrømoppstilling er en budsjettrapport/-analyse som viser hvilke finansielle endringer som har funnet sted mellom to gitte tidspunkter i en bedrifts regnskap. Analysen viser hvilken kapital bedriften har skaffet seg, og hvordan denne er benyttet

Kontantstrømanalyse i henhold til Norsk Regnskapsstandard

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

 • + Innbetaling fra salg av varer og tjenester
 • + Innbetaling av utbytte
 • + Innbetaling av renter
 • - Utbetaling av renter
 • - Utbetaling av skatter og offentlige avgifter
 • + Innbetaling ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
 • *) Utbetaling ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
 • = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

 • + Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
 • - Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
 • + Innbetaling ved salg av aksjerog andeler i andre foretak
  • Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
  • Utbetaling ved kjøp av andre investeringer
 • + Innbetaling ved salg av andre investeringer
 • = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

 • + Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
 • + Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld
  • Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
  • Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
 • +/- Netto endring kassekreditten
 • + Innbetaling av egenkapital
 • + Mottatt konsernbidrag
 • - Utbetalt konsernbidrag
 • - Tilbakebetalinger av egenkapital
 • - Utbetaling av utbytte
 • = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter (A+B+C)

 • +/- Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse
 • + Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
 • + Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
 • + Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
 • = Beholdning av kontanter ved periodens slutt

Avstemming

 • + Resultat før skattekostnad
 • - Periodens betalte skatt
 • +/- Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
 • + Ordinære avskrivninger
 • + Nedskrivning av anleggsmidler
 • +/- Endring i varelager
 • +/- Endring i kundefordringer
 • +/- Endring i leverandørgjeld
 • +/- Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
 • +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
 • = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Kjell Banken & Tor Busch (BB): Analyse av finansregnskapet, 2001, Universitetsforlaget
 • Kjell Gunnar Hoff: Driftsregnskap og Budsjettering, 2002, Universitetsforlaget
 • Aage Sending: Grunnleggende regnskap, Fagbokforlaget 2004
 • George Foster: Financial statement analysis, 1978, Prentice- Hall Inc
 • Stephen H. Penman:Financial Statement Analysis and Security Valuation 3ed, 2007, McGraw Hill

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg