Anleggsmidler, anleggsaktiva, i vanlig forstand aktiva som er ment til varig bruk i en bedrift i nærmest uforandret form, for eksempel bygninger, maskiner og inventar.

I utvidet forstand omfatter anleggsmidler også rettigheter av ulike slag, som ikke-fysiske eller immaterielle eiendeler, og finansielle eiendeler, som investeringer og aksjer i selskap av betydning for virksomhetens drift.

Regnskapsloven av 17. juli 1998 kapittel 6 deler en bedrifts eiendelert inn i anleggsmidler og omløpsmidler, som blant annet inkluderer råvarer og halvfabrikata.

Regnskapsloven deler anleggsmidlene inn i disse gruppene:

 • Tomter, bygninger og annen fast eiendom
 • Maskiner og anlegg
 • Skip, rigger, fly og lignende
 • Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

 • Investeringer i datterselskap
 • Investeringer i annet foretak i samme konsern
 • Lån til foretak i samme konsern
 • Investeringer i tilknyttet selskap
 • Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
 • Investeringer i aksjer og andeler
 • Obligasjoner
 • Andre fordringer

Den del av et foretaks kapital som er bundet i anleggsmidler, kalles anleggskapital.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.