anleggsmidler

Artikkelstart

Anleggsmidler er et regnskapsmessig begrep som omhandler deler av innholdet i balansen (balanseoppstillingen), nærmere bestemt langsiktige eiendeler. Disse eiendelene er ment til varig bruk, minimum utover ett års tidshorisont. De andre eiendelene er kortsiktige og kalles omløpsmidler.

Innholdet i balansen vil variere ut fra hvilken regnskapsmodell som er lagt til grunn, hvilket kan variere mellom ulike sektorer og på tvers av landegrenser. I privat sektor i Norge og i flere andre land er det likevel vanlig å dele anleggsmidler inn i tre undergrupper: Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler. Innholdet i de tre undergruppene vil kunne inkludere regnskapsposter som vist nedenfor:

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler 

 • Tomter, bygninger og annen fast eiendom
 • Maskiner og anlegg
 • Skip, rigger, fly og lignende
 • Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

Finansielle anleggsmidler

 • Investeringer i datterselskap
 • Investeringer i annet foretak i samme konsern
 • Lån til foretak i samme konsern
 • Investeringer i tilknyttet selskap
 • Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
 • Investeringer i aksjer og andeler
 • Obligasjoner
 • Andre fordringer

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg