Anleggsmidler er et regnskapsmessig begrep som omhandler deler av innholdet i balansen (balanseoppstillingen), nærmere bestemt langsiktige eiendeler. Disse eiendelene er ment til varig bruk, minimum utover ett års tidshorisont. De andre eiendelene er kortsiktige og kalles omløpsmidler.

Innholdet i balansen vil variere ut fra hvilken regnskapsmodell som er lagt til grunn, hvilket kan variere mellom ulike sektorer og på tvers av landegrenser. I privat sektor i Norge og i flere andre land er det likevel vanlig å dele anleggsmidler inn i tre undergrupper: Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler. Innholdet i de tre undergruppene vil kunne inkludere regnskapsposter som vist nedenfor:

 • Tomter, bygninger og annen fast eiendom
 • Maskiner og anlegg
 • Skip, rigger, fly og lignende
 • Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
 • Investeringer i datterselskap
 • Investeringer i annet foretak i samme konsern
 • Lån til foretak i samme konsern
 • Investeringer i tilknyttet selskap
 • Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
 • Investeringer i aksjer og andeler
 • Obligasjoner
 • Andre fordringer

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.