Kongsspir, flerårig urt i snylterotfamilien. 40–80 cm høy, med store, ofte rødbrune blad i en flat rosett og grov, stiv, ugrenet stengel med få og små blad. Blomstene er lysegule med røde fliker; de sitter i kranser som danner et tett, kort aks i toppen av stengelen. Kongsspir vokser på myr og fuktige enger i fjellet fra Østlandet til Finnmark opp til 1150 moh. i Oppland.