Kastanjeoldenborre, billeart i familien skarabider (Scarabaeidae). 2–3 cm lang, svart bille med rødbrune dekkvinger. Larven (moldokse, åkerkjette), som trenger 4 år for å bli voksen, er gråhvit, tykk og krumbøyd med brunt hode og 3 par brystføtter, blir opptil 5 cm lang. De voksne billene gnager på bladene og larvene på røttene av ulike trær og busker; larvene også på rotvekster, knoller og gressrøtter (plen). Arten er vanlig i Sør-Norges kyststrøk, og skadelige angrep forekommer særlig rundt Oslofjorden og på Sørlandet. Jfr. oldenborrer.