Kampanile, frittstående klokketårn i forbindelse med kirkebygning. Oppstod sammen med klokkeringingen i Italia på 500-tallet og kjennetegner den oldkristelige og romanske perioden i dette landet. Siden ble tårn med klokker en inkorporert del av kirkebygget. Se klokkestøpul.