Ladningsrommet, den bakre del av løpet på skytevåpen, bestemt til å oppta patronen (ladningen).