juridisk kjønn

Artikkelstart

Juridisk kjønn, det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret.

Lov om endring av juridisk kjønn gir den enkelte mulighet til å bestemme hvilket juridisk kjønn som skal fremgå av folkeregisteret og personnummeret. Lov om endring av juridisk kjønn av 17. juni 2016 nr. 46.

Endring av kjønn

For å endre juridisk kjønn må man oppleve å tilhøre det andre kjønnet enn det man er registrert med i folkeregisteret. Man må være bosatt i Norge for å endre kjønn etter denne loven.

Barn

Fra et barn har fylt 16 år kan det selv søke om endring av juridisk kjønn. For barn mellom 6 og 16 år må foreldrene søke sammen med barnet. Normalt skal begge foreldre søke sammen med barnet når begge har foreldreansvar. Dersom bare en av foreldrene søker i en slik situasjon, kan det juridiske kjønnet likevel endres dersom dette er det beste for barnet. Et barn under 16 år skal høres og informeres og få uttale seg før søknaden om å endre juridisk kjønn fremmes. For at et barn skal få endret juridisk kjønn et det et tilleggsvilkår om at barnet er født med en usikker somatisk kjønnsutvikling.

Vergemål

Personer som er satt under vergemål etter vergemålsloven, kan selv søke om endring av juridisk kjønn

Saksbehandling

For personer over 16 år er det skattekontoret (folkeregistermyndigheten) som behandler søknader om å endre juridisk kjønn. Et vedtak fra skattekontoret kan klages på til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For barn mellom 6 og 16 år det det Fylkesmannen i Oslo og Akershus som behandler saken først, og ved ønske om klage så må vedtaket klages på til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Konsekvenser

Ved anvendelse av andre lover og forskrifter legges det juridiske kjønnet til grunn. Det er likevel enkelte unntak fra dette. For det første, det kjønnet en person er født med legges til grunn hvis det er nødvendig for å avgjøre hvem som er forelder til et barn etter barneloven. For det andre så beholder en person rettigheter og plikter som følger med det å være mor eller far. For det tredje så vil regler om eller for en kvinne som føder barn, omfatte en person som føder barn etter å ha endret juridisk kjønn.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg