Istorsk, benfiskart i torskefamilien. Batypelagisk art knyttet til Arktis, hovedsakelig vest for Grønland; sjelden i norske farvann. Maksimal størrelse 33 cm. Sterkt knyttet til iskanten. Lever hovedsakelig av pelagiske krepsdyr.