Innovasjonsprosess beskriver hvordan innovasjoner skapes fra idé til et produkt eller tjeneste er lansert på et marked eller en ny produksjonsprosess eller organisasjonsmåte er tatt i bruk i en organisasjon.

Innovasjonsprosesser har en uklar vei mot et mål. Aktører, som private bedrifter eller frivillige organisasjoner, vet omtrent hva de vil (for eksempel utvikle en ny tjeneste), men prosessen mot målet kan være uforutsigbar.

Innovasjonsprosesser omfatter som oftest læring på person- og organisasjonsnivå. Eksisterende kunnskap og kompetanse i en organisasjon eller som er hentet inn utenfra, omformes og kobles på nye måter eller ny kunnskap og kompetanse skapes fra start av i en organisasjon.

Innovasjonsprosesser kan forstås på flere måter: To ideal-typiske modeller er framtredende; lineære modeller basert på forskningsbasert kunnskap eller markedsetterspørsel og interaktive system-modeller basert på problemløsning i organisasjoner.

Den lineære modellen

Den opprinnelige lineære modellen starter med forskning og utviklingsaktivitet (FoU) i eller utenfor egen organisasjon som frambringer ny vitenskapelig kunnskap.

Modellen var inspirert av alliert krigsforskning under andre verdenskrig der staber av forskere ble samlet for å utvikle nye våpensystemer.

Etter at ny kunnskap er utviklet og prioritert for et innovasjonsløp, skjer utviklingen i ulike stadier. I tilfellet med produktutvikling er det snakk om design, utvikling av prototyper, testing, produksjon, markedsføring og markedsintroduksjon.

Markedsdrevet innovasjon

En videreutvikling av den lineære modellen tar utgangspunkt i eksisterende eller potensielle markedsbehov.

Denne modellen er ikke nødvendigvis like rettlinjet som den lineær, FoU-baserte modellen fordi informasjon og kunnskap kan flyte mellom ulike stadier i innovasjonsprosessen. Spesielt viktig er informasjonsflyt mellom (pilot)kunder og brukere og idéutvikling og prototypetesting i organisasjonen.

Interaktive system-modeller

Deninteraktive modellen er utviklet som kritikk av den lineære modellen som i rendyrket form er lite relevant for å forstå innovasjonsprosesser utenfor forskningsbaserte næringer.

I den interaktive modellen er formålet å løse praktiske problemer som oppstår i egen organisasjon eller for å bistå kunder og samarbeidspartnere.

Innovasjonsprosessen starter gjennom problemløsning og læring i den daglige virksomheten i organisasjoner, gjennom muligheter for smartere løsninger som oppdages gjennom den daglige virksomheten og gjennom idéer fra kunder og leverandører.

Åpen innovasjon

Problemløsningen gjennomføres så langt det lar seg gjøre med erfaringsbasert kompetanse internt i organisasjoner. Det vil imidlertid ofte være nødvendig å hente inn supplerende kompetanse utenfra. Utvikling av innovasjoner skjer derfor ofte gjennom samarbeid med en rekke aktører, som kunder, leverandører, spesialiserte bedrifter og kunnskapsorganisasjoner.

Åpen innovasjon er benyttet for å beskrive innovasjonsprosesser der organisasjoner anvender ideer, kunnskap og kompetanse fra både interne og eksterne kilder. Samtidig beskriver denne modellen hvordan organisasjoner kan kommersialisere produkter og tjenester utenfor egen organisasjon.

Bricolage

En variant av den interaktive modellen beskrives som bricolage. Det viser til at innovasjoner starter som mindre endringer i en organisasjon skapt i samarbeid mellom flere personer og gjennom kombinering av tilgjengelige ressurser.

Utgangspunktet er å løse problemer som oppstår eller muligheter som oppdages. Imidlertid må endringene lede til ny praksis eller rutiner i en organisasjon for at det skal bli en innovasjon.

Modeller for ulike organisasjoner

Innovasjonsprosesser som vist gjennom ulike modeller, kan kombineres i organisasjoner. Likevel vil de lineære modellene være sentrale for større forskningsbaserte organisasjoner med egne FoU-avdelinger og for akademiske spinn-off, det vil si bedrifter som arbeider med å kommersialisere forskningsresultater. De interaktive modellene beskriver hvordan innovasjonsprosesser skjer i flertallet av organisasjoner, som imidlertid også kan hente inn og anvende forskningsbasert kunnskap fra mange aktører i sine innovasjonsaktiviteter.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Aasen, T. M. & Amundsen, O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Gyldendal Akademiske.

Cohendet, P. & Simon, L. (2017). Concepts and models of innovation. I Bathelt, H., Cohendet, P., Henn, S. & Simon, L. (red.), The Elgar Companion to Innovation and knowledge Creation. Edward Elgar.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg