Oppfinnelse, en praktisk løsning av et teknisk problem ved hjelp av naturens materiale og/eller energi. Oppfinnelsen kan være et produkt eller en fremgangsmåte. Som oppfinnelse regnes ikke noe som bare utgjør en oppdagelse (erkjennelse av noe bestående), en kunstnerisk frembringelse, planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet. Som oppfinnelser ansees heller ikke dataprogrammer eller måter å fremlegge informasjon på (f.eks. utseendet av en tabell), eller fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering som foretas på mennesker eller dyr. Se også arbeidstageroppfinnelse.