Innovasjon

Innovasjon, fornyelse; nyskapning; forandring; nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser; å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter. Vanligvis blir innovasjon sett som et økonomisk fenomen og defineres som en tilsiktet endring i produksjon av varer og tjenester. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Finn Ørstavik

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 10 artikler: