Reinjeksjon, tilbakepumping av produsert gass i reservoaret via en injeksjonsbrønn. Det følger som oftest betydelige mengder assosiert gass med oljen som produseres. Reinjeksjon opprettholder reservoartrykket og letter utvinningen av olje, og gassen lagres for eventuell senere utvinning. På norsk kontinentalsokkel er det generelt forbud mot avfakling (brenning) av assosiert gass, noe som tidligere var vanlig.