Preposisjonen in med betydning i-, inn-, til-, innpå-.