Ildprøve, metode for å undersøke stoffer og stoffblandinger på en lettvint måte. Brukes mest for tekstiler. Tråder av silke, ull, bomull og kunststoffer forbrenner på forskjellig måte: silke uten lukt og aske, ull med stram lukt, bomull uten nevneverdig lukt, men med aske osv.