Hydrotropisme, vekstbevegelse hos røtter, fremkalt av ulike fuktighetsforhold (gradient i vanndamptrykk) i jorden. Vekst av en rot mot et høyere vanninnhold i jorden er betinget av at det eksisterer et visst fuktighetsnivå der roten befinner seg, fordi all vekst av røtter er nær knyttet til et samtidig vannopptak.