Hjelmfiskand, fugleart i andefamilien. Liten and med smalt, spisst nebb. Hannens hodetegninger er svarte med et stort, hvitt felt på siden. Den har en nakketopp som, når den spres ut, får hodet til å virke stort og firkantet. Ryggsiden er svart og kroppssidene rustbrune. Hunnen er liksom hos andre fiskender gråbrune på kroppen og med rustbrunt hode. Arten forkommer som hekkefugl i nordlige deler av Nord-Amerika og overvintrer sørover til Mexicogolfen. Påtreffes tilfeldig i Europa. Observert sju ganger her i landet per 2002, første gang i 1985, men funnene antas å gjelde fugler som har unnsluppet fra fangenskap.