Fiskender, fellesbetegnelse for fugleslektene Mergus, Mergellus og Lophodytes i andefamilien. Omfatter sju arter, de fleste på den nordlige halvkule. Likesom dykkendene er fiskendene spesialister i å dykke. Som navnet tilsier, er det hovedsakelig fisk de lever av, men krepsdyr og vanninsekter blir også tatt. Fiskendene kjennetegnes ved et langt og smalt nebb med nedoverbøyd, spiss krok i tuppen og nebbkantene besatt med fine takker som gir godt grep på fisk. Baktåa har bred svømmelapp som hos dykkendene. Se laksand, siland og lappfiskand.